Gebruiksaanwijzing

Instructie en gebruiksaanwijzing

De RCVliegEx dispenser heeft functies voor het weergeven van de tijd en het instellen van de werktijd en het spray interval (van 1 tot 60 minuten).

Wanneer de dispenser op ON wordt gezet, gaat het led lampje eerste rood knipperen, vervolgens groen, sprayt eenmaal en dan gaat vervolgens in de werkstand. Als de dispenser op OFF wordt gezet blijven alle instellingen staan en loopt de tijd door.

LED lampje: in de normale werkwijze is de led groen. Als het led lampje rood wordt en er komt een teken van een lege batterij met een frequentie van 0.5S betekent dit dat de batterij vervangen moet worden. Als de teller van de spray op 3000 staat, gaat het led lampje 10 keer knipperen, de vulling dient vervangen te worden.

Functies van de toetsen

Druk op de ronde knop (boven op de kap) om de kap van de dispenser te open.
Daarachter zitten 7 toetsen onder het LCD display.

1. RESET Geheugen wissen en de oorspronkelijke instellingen herstellen

2. SPRAY Testen van het sprayen. Na 6 keer knipperen van de LED sprayt de dispenser 1 keer

3. MODE Wanneer op deze toets wordt gedrukt, komen de volgende instellingen één voor één langs: START - STOP - SPRAY - INTERVAL - WEEK - HOUR - MIN

4. WEEK Instelling voor de huidige week

5. HOUR Instelling voor de huidige tijd in uren

6. MIN Instelling voor de huidige tijd in minuten

7. ON/OFF Aan en uit knop

Gebruiksaanwijzing

LET OP: Voor het plaatsen van de batterijen, eerst de vulling plaatsen.

1. Tijd instelling van de start en stop tijd van de spray

 • Druk MODE tot er op de LCD START verschijnt
 • Druk op HOUR en MIN voor de start tijd van de dispenser
 • Druk nogmaals op MODE tot er op de LCD STOP verschijnt
 • Druk op HOUR en MIN voor het eind tijd van de dispenser

2. Resetten van de spray teller

 • Druk op MODE tot er op de LCD SPRAY verschijnt. Het totaal aantal sprayen wordt weergegeven. Een volle vulling kan z'n 3000 keer sprayen.
 • Druk twee keer op ON/OFF om de aantallen te resetten

3. Instellen van het spray interval

 • Druk op MODE tot er op de LCD INTERVAL verschijnt
 • Druk op MIN om de intervaltijd in te stellen, 1 minuut – 60 minuten

4. Instellen van wekelijks werk modus

 • Druk op MODE tot er op de LCD WEEK verschijnt
 • Druk op WEEK om de gewenste setting in te stellen

Er zijn drie verschillende instellingen:

 • Van maandag tot vrijdag (1-5)
 • Van maandag tot zaterdag (1-6)
 • Van maandag tot zondag (1-7)

5. Instellen van de tijd

 • Druk op MODE tot er op de LCD CLOCK verschijnt
 • Druk op HOUR en MIN om de tijd in te stellen
 • Druk op WEEK om de dag in te stellen

Download de gebruiksaanwijzing in pdf

Voorbeeld: